M A S Z Y N Y    N O W E

Ciągniki i kombajny
Ciągniki
Ładowarki teleskopowe
Ładowarki przegubowe
Kuhn
Rozsiewacze nawozowe
Maszyny uprawowe i siewniki
Wozy asenizacyjne
Wozy asenizacyjne i rozrzutniki
Ładowacze czołowe
Maszyny do zbioru cebuli
Przyczepy rolnicze
Opryskiwacze oraz maszyny do zbioru warzyw
Maszyny uprawowe
Wozy asenizacyjne


 

T 507/3 – wóz asenizacyjny

Wóz asenizacyjny T 507/3 firmy „POMOT” wykonany jest jako
konstrukcja bezramowa na podwoziu jednoosiowym.

W wozie montowane sa sprężarki:
– standardowo MEC 4000/M
– na życzenie MEC 3000/M; T 529/1 lub T 543

Wóz asenizacyjny wyposażony jest:
– w hamulec zasadniczy – pneumatyczny jednoobwodowy
– w hamulec postojowy – uruchamiany ręcznie

Wóz posiada instalacje elektryczna 12 V (-na mase).

Główna zasuwa spustowa ma srednice 4 cali, a sterowanie odbywa sie hydraulicznie. Na indywidualne zamówienie moga byc zamontowane dodatkowe zasuwy spustowe sterowane recznie lub hydraulicznie.

Wóz na indywidualne zamówienie mo¿e byc wyposa¿ony w mieszadło pneumatyczne, które słu¿y do miksowania zawartosci zbiornika.

Napełnianie zbiornika odbywa sie w wyniku podcisnienia wytworzonego przez sprężarke. Natomiast opró¿nianie zbiornika odbywac sie mo¿e samoczynnie lub w wyniku nadcisnienia wytworzonego przez spre¿arke. Napęd sprężarki pochodzi od ciagnika sprze¿onego wałkiem odbioru mocy.

Do rozlewnia gnojowicy na polu przeznaczona jest ły¿ka rozlewajaca, która stanowi standardowe wyposa¿enie wozu.
Na życzenie moga byc zainstalowane: miotacz gnojowicy, rozlewacze szerokosciowe i boczne a także ramy z we¿ami wleczonymi lub
urzadzeniami doglebowymi

Wóz posiada certyfikat B, deklaracje zgodnosci CE oraz swiadectwo homologacji. Wóz dopuszczony jest do poruszania sie po drogach publicznych.

Wąż ssący z koszem o długosci 6 m, trójkatna tablica wyróżniajaca dla pojazdów wolnobieżnych wraz z uchwytem, łyżka rozlewajaca

Wypompowywanie nieczystosci płynnych, gnojowicy, scieków komunalnych z głebokosci do 6 metrów,
Przewo¿enie i rozlewanie gnojowicy po polach oraz u¿ytkach zielonych,
Podlewanie, zraszanie, nawo¿enie naglebowe upraw polowych i warzywnych
Dogaszanie po¿arów w lasach i na polach,
Transport, mieszanie i podawanie płynnych nawozów mineralnych,
Współpraca z deszczowniami oraz urzadzeniami do naglebowego lub doglebowego wprowadzania gnojowicy.